Camouflage

Camouflage

250.000₫

Camouflage

250.000₫

Items Sold: 1

Jay Sankey là một thiên tài trong giới ảo thuật mà không ai không biết. Và với sản phẩm mới nhất của ông ” Camouflage ” là một tổng hợp tinh hoa của ảo thuật. Trong đây chúng ta sẽ có gimmick để thực hiện những màn ảo thuật thần kỳ mà tôi tin chắc bạn chưa bao giờ từng chứng kiến.

Hãy xem video để biết sản phẩm này ” Ảo ” thế nào các bạn nhé.

Thông tin sản phẩm

Jay Sankey là một thiên tài trong giới ảo thuật mà không ai không biết. Và với sản phẩm mới nhất của ông ” Camouflage ” là một tổng hợp tinh hoa của ảo thuật. Trong đây chúng ta sẽ có gimmick để thực hiện những màn ảo thuật thần kỳ mà tôi tin chắc bạn chưa bao giờ từng chứng kiến.

Hãy xem video để biết sản phẩm này ” Ảo ” thế nào các bạn nhé.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Camouflage”