Access

220.000₫

Access

220.000₫

Items Sold: 0

Một công cụ hỗ trợ cho màn ảo thuật Mentalism của bạn trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hơn. Bạn lấy ra 1 phong kẹo và mời khán giả ký tên lên 1 viên kẹo và mời họ đóng nắp lại. Ngay sau đó ATG sẽ đọc ra được nội dung mà khán giả đã ký lên mà không hề nhìn vào hộp, thật tuyệt vời !!!

Thông tin sản phẩm

Một công cụ hỗ trợ cho màn ảo thuật Mentalism của bạn trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hơn. Bạn lấy ra 1 phong kẹo và mời khán giả ký tên lên 1 viên kẹo và mời họ đóng nắp lại. Ngay sau đó ATG sẽ đọc ra được nội dung mà khán giả đã ký lên mà không hề nhìn vào hộp, thật tuyệt vời !!!

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Access”