Ladder Illusion

Free!

Ladder Illusion

Free!

Items Sold: 2

Ảo thuật gia mời một khán giả lên sân khấu rồi cho khán giả nằm lên chiếc bàn. Tiếp tục nhà ảo thuật hóa phép bỏ dần những chiếc chân bàn, kì lạ là ở chỗ mặt bàn vẫn giữ nguyên vị trí không hề bị đổ,và vị khách được mời lên vẫn nằm ở trên mặt bàn cho dù nhà ảo thuật có dùng một chiếc vòng lớn rồi cho chiếc vòng đó xuyên qua mặt bàn mà vị khán giả đang nằm thì mặt bàn vẫn đang lơ lửng trong không trung.

Thông tin sản phẩm

Ảo thuật gia mời một khán giả lên sân khấu rồi cho khán giả nằm lên chiếc bàn. Tiếp tục nhà ảo thuật hóa phép bỏ dần những chiếc chân bàn, kì lạ là ở chỗ mặt bàn vẫn giữ nguyên vị trí không hề bị đổ,và vị khách được mời lên vẫn nằm ở trên mặt bàn cho dù nhà ảo thuật có dùng một chiếc vòng lớn rồi cho chiếc vòng đó xuyên qua mặt bàn mà vị khán giả đang nằm thì mặt bàn vẫn đang lơ lửng trong không trung.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Ladder Illusion”