Cardiographic

Cardiographic

300.000₫

Cardiographic

300.000₫

Items Sold: 0

Cardiographic là sản phẩm lá bài tự mọc trong tờ giấy rất ảo. Rất nhiều các ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện và biểu diễn tiết mục này. Trong đó có thể nói đến như David Copperfield, Luchen v.v…

Thông tin sản phẩm

Cardiographic là sản phẩm lá bài tự mọc trong tờ giấy rất ảo. Rất nhiều các ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện và biểu diễn tiết mục này. Trong đó có thể nói đến như David Copperfield, Luchen v.v…

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Cardiographic”