Cardiographic

Cardiographic

300.000₫

Cardiographic

300.000₫

Items Sold: 0

Cardiographic là sản phẩm lá bài tự mọc trong tờ giấy rất ảo. Rất nhiều các ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện và biểu diễn tiết mục này. Trong đó có thể nói đến như David Copperfield, Luchen v.v…

Product Description

Cardiographic là sản phẩm lá bài tự mọc trong tờ giấy rất ảo. Rất nhiều các ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đã thực hiện và biểu diễn tiết mục này. Trong đó có thể nói đến như David Copperfield, Luchen v.v…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cardiographic”