Circle & Square to Cane

Circle & Square to Cane

300.000₫

Circle & Square to Cane

300.000₫

Items Sold: 0

Circle & Square to Cane là một sản phẩm ảo thuật sân khấu rất thú vị. Ảo thuật gia sẽ đưa ra 1 hình tròn, phực 1 cái hình tròn sẽ biến thành hình vuông, và hình vuông sẽ biến thành cây gậy. Một sản phẩm rất thú vị cho các ảo thuật gia sân khấu vì tính đơn giản và hiệu quả của nó.

Thông tin sản phẩm

Circle & Square to Cane là một sản phẩm ảo thuật sân khấu rất thú vị. Ảo thuật gia sẽ đưa ra 1 hình tròn, phực 1 cái hình tròn sẽ biến thành hình vuông, và hình vuông sẽ biến thành cây gậy. Một sản phẩm rất thú vị cho các ảo thuật gia sân khấu vì tính đơn giản và hiệu quả của nó.

Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Circle & Square to Cane”