Color Changing Rose

120.000₫

Color Changing Rose

120.000₫

Items Sold: 0

Nhà ảo thuật cầm một bông hồng màu đỏ. Qua bàn tay phép thuật của mình, ảo thuật gia hóa phép cho bông hoa hồng màu đỏ biến thành bông hoa hồng màu vàng.

Thông tin sản phẩm

Nhà ảo thuật cầm một bông hồng màu đỏ. Qua bàn tay phép thuật của mình, ảo thuật gia hóa phép cho bông hoa hồng màu đỏ biến thành bông hoa hồng màu vàng.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Color Changing Rose”