Crystal Flash Flower

450.000₫

Crystal Flash Flower

450.000₫

Items Sold: 0

Ảo thuật gia có một tấm nhựa mỏng ở trong không có hình thù gì nhưng khi cuộn tấm nhựa đó lên rồi mở ra thì trên tấm nhựa xuất hiện hình ảnh một khóm hoa rất đẹp. Một lần nữa cuộn tấm nhựa đó lên thành một cái ống, nhà ảo thuật lại hóa phép và rút từ ống ra khóm hoa mà hình ảnh của nó xuất hiện trên tấm nhựa lần trước.

Click vào đây để xem video hướng dẫn

Thông tin sản phẩm

Ảo thuật gia có một tấm nhựa mỏng ở trong không có hình thù gì nhưng khi cuộn tấm nhựa đó lên rồi mở ra thì trên tấm nhựa xuất hiện hình ảnh một khóm hoa rất đẹp. Một lần nữa cuộn tấm nhựa đó lên thành một cái ống, nhà ảo thuật lại hóa phép và rút từ ống ra khóm hoa mà hình ảnh của nó xuất hiện trên tấm nhựa lần trước.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Crystal Flash Flower”