diminishing card

Diminishing card

100.000₫

Diminishing card

100.000₫

Items Sold: 1

Diminishing card là màn ảo thuật biến nhỏ bộ bài dần dần rất hấp dẫn được thiết kế và chế tạo bởi người Nhật Bản. Sản phẩm rất phù hợp để biểu diễn với hiệu ứng cao và kết thúc hấp dẫn !!!

Thông tin sản phẩm

Diminishing card là màn ảo thuật biến nhỏ bộ bài dần dần rất hấp dẫn được thiết kế và chế tạo bởi người Nhật Bản. Sản phẩm rất phù hợp để biểu diễn với hiệu ứng cao và kết thúc hấp dẫn !!!

Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Diminishing card”