distance

Distance

250.000₫

Distance

250.000₫

Items Sold: 3

Điều khiển nắp bút bay trở lại cây bút của mình. Một sản phẩm ảo thuật gây nhiều tranh cãi nhất năm 2015 với hiệu ứng tuyệt vời !!! Với màn ảo thuật này, đây sẽ là chương trình chào đầu tuyệt vời nhất dành cho các ảo thuật gia Close-Up.

Thông tin sản phẩm

Điều khiển nắp bút bay trở lại cây bút của mình. Một sản phẩm ảo thuật gây nhiều tranh cãi nhất năm 2015 với hiệu ứng tuyệt vời !!! Với màn ảo thuật này, đây sẽ là chương trình chào đầu tuyệt vời nhất dành cho các ảo thuật gia Close-Up.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Distance”