Sale!
identity

Identity

220.000₫ 180.000₫

Identity

220.000₫ 180.000₫

Items Sold: 6

Identity là một màn ảo thuật vô cùng hấp dẫn do ảo thuật gia thiên tài Richard Sander sáng tạo. Những vết mực nguệch ngoạc trên lá bài sẽ biến thành tên của khán giả hay bất cứ những gì bạn muốn. Thật là hấp dẫn quá đi mà 😀

Product Description

Identity là một màn ảo thuật vô cùng hấp dẫn do ảo thuật gia thiên tài Richard Sander sáng tạo. Những vết mực nguệch ngoạc trên lá bài sẽ biến thành tên của khán giả hay bất cứ những gì bạn muốn. Thật là hấp dẫn quá đi mà 😀

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Identity”