lecturing live

Lecturing Live by Fantasio

300.000₫

Lecturing Live by Fantasio

300.000₫

Items Sold: 0

Lecturing Live by Fantasio là những hướng dẫn ảo thuật sân khấu tuyệt vời của bậc thầy ảo thuật biểu diễn – Mr.Fantasio. Với đĩa DVD này, bạn sẽ học được rất nhiều kỹ thuật sân khấu khác nhau, trong đó tiêu biểu là lụa, nến, gậy

Thông tin sản phẩm

Lecturing Live by Fantasio là những hướng dẫn ảo thuật sân khấu tuyệt vời của bậc thầy ảo thuật biểu diễn – Mr.Fantasio. Với đĩa DVD này, bạn sẽ học được rất nhiều kỹ thuật sân khấu khác nhau, trong đó tiêu biểu là lụa, nến, gậy v.v…

Giá bán : 300K/ Đĩa. Mua 3 đĩa giá là 550K

Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lecturing Live by Fantasio”