Neon Box (Gimmick and Online Instructions) - Trick

Neon Box

600.000₫

Neon Box

600.000₫

Items Sold: 0

Neon Box by Rizki Nanda là một gimmick có thể làm biến mất hộp bài kinh khủng nhất có thể. Chỉ với 1 cái lắc tay, hộp bài đã biến mất và xuất hiện thành bộ bài bình thường. Rất phù hợp để mở màn cho phần trình diễn của mình các bạn nhé.

Thông tin sản phẩm

Neon Box by Rizki Nanda là một gimmick có thể làm biến mất hộp bài kinh khủng nhất có thể. Chỉ với 1 cái lắc tay, hộp bài đã biến mất và xuất hiện thành bộ bài bình thường. Rất phù hợp để mở màn cho phần trình diễn của mình các bạn nhé.

Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neon Box”