Origami Illusion

Free!

Origami Illusion

Free!

Items Sold: 3

Nhà ảo thuật cho trợ lí của mình vào một chiếc hộp sau đó gấp chiếc hộp lại làm kích thước của nó giảm. Tiếp tục sau đó nhà ảo thuật dùng 2 thanh kiếm đâm xuyên qua chiếc hộp. Sau khi rút thanh kiếm và mở chiếc hộp từ kích thước nhỏ thành to hơn thì người trợ lí lại xuất hiện và bước ra từ chiếc hộp đó mà người không có chút hề hấn gì.

Thông tin sản phẩm

Nhà ảo thuật cho trợ lí của mình vào một chiếc hộp sau đó gấp chiếc hộp lại làm kích thước của nó giảm. Tiếp tục sau đó nhà ảo thuật dùng 2 thanh kiếm đâm xuyên qua chiếc hộp. Sau khi rút thanh kiếm và mở chiếc hộp từ kích thước nhỏ thành to hơn thì người trợ lí lại xuất hiện và bước ra từ chiếc hộp đó mà người không có chút hề hấn gì.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Origami Illusion”