strongman

Strong Man

250.000₫

Strong Man

250.000₫

Items Sold: 0

Strong Man là một màn ảo thuật đường phố cực đỉnh – Bạn sẽ cho khán giả xem sức mạnh của mình bằng cách bẻ cong chiếc ốc vít – Sau đó bạn cho khán giả kiểm tra hoàn toàn bình thường.

Thông tin sản phẩm

Strong Man là một màn ảo thuật đường phố cực đỉnh – Bạn sẽ cho khán giả xem sức mạnh của mình bằng cách bẻ cong chiếc ốc vít – Sau đó bạn cho khán giả kiểm tra hoàn toàn bình thường.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Strong Man”