Travel

250.000₫

Travel

250.000₫

Items Sold: 2

TV rights NOT included with purchase. All TV rights reserved and available directly from SansMinds Magic only.

Từ ý tưởng của Jordan Victoria đến từ Pháp, Travel là một siêu phẩm có hiệu ứng trực tiếp lên 2 lá bài monte. Đây là một đạo cụ hoán đỏi lá bài mới nhất cần có trong chiếc vĩ của bạn. Travel thực sự là một đạo cụ mang lại hiệu ứng vô cùng độc đáo khi có thể biến đổi màu của lá bài trong khi nó đang được gập vào làm bốn. Bộ sản phẩm bao gồm đạo cụ và DVD hướng dẫn.

 

Thông tin sản phẩm

Từ ý tưởng của Jordan Victoria đến từ Pháp, Travel là một siêu phẩm có hiệu ứng trực tiếp lên 2 lá bài monte. Đây là một đạo cụ hoán đỏi lá bài mới nhất cần có trong chiếc vĩ của bạn. Travel thực sự là một đạo cụ mang lại hiệu ứng vô cùng độc đáo khi có thể biến đổi màu của lá bài trong khi nó đang được gập vào làm bốn. Bộ sản phẩm bao gồm đạo cụ và DVD hướng dẫn.

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Travel”