d4

Trojan Horse

220.000₫

Trojan Horse

220.000₫

Items Sold: 2

Trojan Horse – by Steven Himmel, Đây  một tiện ích thiên tài cho các ảo thuật gia thích biểu diễn với bộ bài, gimmick sẽ cho phép bạn có được những hiệu ứng kinh khủng nhất ! Khán giả của bạn sẽ phải hét ầm lên vì nó quá ảo diệu !

Thông tin sản phẩm

Trojan Horse – by Steven Himmel, Đây  một tiện ích thiên tài cho các ảo thuật gia thích biểu diễn với bộ bài, gimmick sẽ cho phép bạn có được những hiệu ứng kinh khủng nhất ! Khán giả của bạn sẽ phải hét ầm lên vì nó quá ảo diệu !

Đánh giá

Không có đánh giá ở đây

Trở thành người đầu tiên đánh giá “Trojan Horse”