ultimate wild card

Ultimate Wild Card

180.000₫

Ultimate Wild Card

180.000₫

Items Sold: 1

Ultimate Wild Card là một màn ảo thuật vô cùng đặc biệt của siêu sao ảo thuật JP Vallarino. Với những lá bài ở trên tay, ảo thuật gia sẽ biến hóa lần lượt từng lá bài thành lá của khán giả theo nhiều cách khác nhau.

Thông tin sản phẩm

Ultimate Wild Card là một màn ảo thuật vô cùng đặc biệt của siêu sao ảo thuật JP Vallarino. Với những lá bài ở trên tay, ảo thuật gia sẽ biến hóa lần lượt từng lá bài thành lá của khán giả theo nhiều cách khác nhau. Hãy xem video biểu diễn của sản phẩm nhé.

Đánh giá

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ultimate Wild Card”