Thôi miên và những điều cần biết (phần 2)

By on July 16, 2015

5) Khi bị thôi miên , người ta có thể bị ép nói ra bí mật .

Không! Rất tiếc cho những bạn định dùng thôi miên để buộc gấu mình nói ra pass fb hoặc PIN thẻ ngân hàng =)) , nhưng thực sự nó không phải vậy . Như đã nói ở trên , đầu óc của người bị thôi miên luôn luôn cảnh giác , thậm chí cảnh giác hơn bình thường ! Thầy thôi miên chỉ có thể gợi lại cho đối tượng của mình những ký ức bị mất . Nhưng việc nói lại ký ức đấy với thầy thôi mieenhay không hoàn toàn là do đối tượng quyết định. Cụ thể là đối tượng có thể từ chối thầy thôi miên hoặc CHÉM GIÓ về điều thầy thôi miên vừa hỏi .

6) Thôi miên rất nguy hiểm .

1765

Sai tiếp , không những không nguy hiểm , thôi miên là một quá trình an toàn và tự nhiên . Có một sự thật là tất cả chúng ta đều trải qua ít nhất 1 lần 1 quá trình gọi là “tự thôi miên” xảy ra trong vài phút (thường thấy nhất là lúc đang lái xe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng , không có chút gì hết , nhưng vẫn lái xe bình thường được)
7)Cần phải có năng lực siêu nhiên mới thôi miên được .

tải xuống

Thôi miên không yêu cầu sưc mạnh siêu nhiên nào cả , chỉ yêu cầu kỹ năng !Cũng như học ảo thuật nhưng thôi miên rất phức tạp vì còn tùy vào đối tượng mình thôi miên . Bất cứ người bình thường có ý thức học tập , tập luyện tử tế đều có thể có được kỹ thuật thôi miên hoàn hảo nhất .Thôi miên không phải là một khả năng trời phú – nó là một kỹ năng .

8) Có thể bị “nghiện” thôi miên .

Sai ! Mặc dù trong quá trình thôi miên người ta cảm thấy rất dễ chịu nhưng người ta không thể bị nghiện . Thôi miên không hề ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người.